Veibiten har vært stengt over Norengros (gamle Elkjøp) i nesten to måneder. Nå åpnes veien fredag morgen 3. april kl.07:00.

Myke trafikanter henvises til fortsatt å benytte Åsmyrveien og følge skilting og respektere byggeplassgjerder inntil ny gang- og sykkelvei er behørig sikret med rekkverk på ny støttemur. 

Kjøreveien er grovavrettet og asfalteres i løpet av sommeren. Busstoppskilt er etablert der de stod før stengingen. Det gjenstår fortsatt mindre anleggsarbeider og ferdigstilling av prosjektet. Vi takker alle for å ha vist forståelse for nødvendige omlegginger.

Oppgraderingen av Rødbergveien er et viktig harstadpakkeprosjekt, hvor Harstad kommune er byggherre. Rødbergveien vil avlaste rv83, og det bygges med nytt gatelysanlegg langs ny gang- og sykkelvei, og det legges til rette for kollektivbruk. Utenfor Gangsås Næringspark AS vil det også komme nytt Harstadpakke-busskur.