Til alle dere med brakkesyke, rastløse ben og en ball: Fra mandag 20. april blir det endelig mulig å trene på Harstad stadion. Forutsetningen er at man følger anbefalingene for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert. 

  • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
  • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
  • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
  • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
  • Ikke ta på ballen med hendene
  • Unngå heading
  • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
  • Felles garderober skal ikke benyttes
  • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Vi vil også bistå med å rydde snø på Kilkams bane i Kilbotn, Medkilabanen og Kraftløkka til Brage Trondenes. (Ja, Landsåsbanen er ikke med; den mangler dekke og er ikke mulig å spille på).

Når stadion åpnes, vil toppfotball prioriteres først når timer skal fordeles. Dernest vil vi fordele timene på seniorlag og aldersbestemte lag fra 15 år og eldre.

Friidrettsanlegget på Stangnes vil også ryddes for snø hvis det er mulig uten å ødelegge dekket. Fotballhaller og øvrige idrettshaller skal fortsatt være stengte.

Les Norsk idrettsforbunds anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet her.