Nå åpnes dørene for frivillig aktivitet på sykehjem og bosenter i Harstad kommune.  Lesing, turgåing, sosialt samvær, sang og musikk  kan nå komme i gang igjen.  De frivillige vil bli kontaktet av det sykehjem de er tilknyttet mht oppstart.  Opplæring ift. gjeldene smitteverntiltak vil bli ivaretatt ift. den enkelte frivillige.