Utvalg for helse og omsorg i Harstad kommune arrangerer åpent møte om psykisk helse onsdag den 13.06 kl. 12.00-15.30 i kantina på rådhuset, og inviterer alle med interesse og engasjement for temaet, til deltakelse.

Dette er det tredje temamøtet som omhandler psykisk helse.  Denne gangen er det psykisk helse generelt som står på agendaen. 

PROGRAM

Kl. 1200          Oppstart med enkel bevertning
12.15              Åpning v/ utvalgsleder Kjetil Bjørkelund
12.20- 12.30   Hva ser Koordinerende Enhet? Utviklingstrekk gjennom siste 10 år. Aud Johansen
12.30-12.50    Alle har en psykisk helse. Alminneliggjøring, rehabilitering og mestring innen psykisk helse. Kommunepsykologene Sverre Johannes Lind og Anita Lovise Rimpi
12.50-13.00    Arbeid med psykisk helse i barnehage og grunnskole. Sjefhelsesøster Wenche Bjellmo
13.00-13.15    Arbeid med psykisk helse i videregående skole, og utfordringer knyttet til «dropout» Sjefhelsesøster Wenche Bjellmo
13.15-13.30    Spørsmål og debatt, ledet av Kjetil Bjørkelund
13.30-13.50    Pause
13.50-14.10    Barne og ungdomspsykiatrien, BUP presenterer sitt arbeid. Innleder ikke avklart.
14.10-14.20    Foyer Harstad og Stangnes bo og rehabilitering. Ragnhild Norwich og Mette Svendsen
14.20-14.35    Migrasjonshelse, psykisk helse i ungdomsgruppen, alvorlig psykisk syke. Hvilke utfordringer ser vi? Hege Ervik, Gøril Sandvik, Renate Hansen
14.35-14.45    Dagens tilbud innen avdeling for psykisk helse og tanker om framtida. Ole Kristian Lundberg
14.45-14.55    FACT-team i et allmenn-psykiatrisk perspektiv. Anne Britt Kristensen
14.55-15.05    Et godt sted å bo. Innleder ikke avklart.
14.05-15.30    Spørsmål og debatt ledet av utvalgsleder Kjetil Bjørkelund