Kommunen skal gjennomføre en mulighetsstudie for utvikling av boliger, dagsenter og avlastningsavdeling til personer med utviklingshemming. I denne sammenheng ønsker vi å invitere til åpent møte den 10. september. på UiT campus Harstad, det store auditorium  kl 18 -21.

Målet med møtet er å opprette dialog med interessenter i et mulig prosjekt for å synliggjøre forhold som Harstad kommune må ha fokus på i videre prosess.

Møteleder vil være Linda Skjalmar, universitetslektor ved UIT

Program

  • Innledning og Velkommen v/Kommunalsjef Rita Johnsen
  • Presentasjon av mandat, prosjektorganisasjon og arbeidsgruppe v/ Avdelingsleder Tore Meltzer
  • Brukerperspektiv, ønsker og behov v/ Clement Roaldstveit og Karl Johan Ellefsen
  • Behov og faglig perspektiv v/Fagutvikler Lill-Marit Arntsen
  • Forskning på området, v/ UIT
  • Gjennomført boligprosjekt i Ski kommune v/ Stål Rune Jensen
  • Husbankens finansiering og virkemidler v/ Husbanken Ann-Karin Bergland

Kaffepause

  • Paneldialog
  • Oppsummering og veien videre v/ møteleder Linda Skjalmar, UIT

Velkommen

Kontaktperson: Enhetsleder Randi Kristensen, tlf.93027313  Randi.Kristensen@harstad.kommune.no