Den siste tiden har rusbruk blant unge vært et tema i media. Harstad kommune inviterer alle som ønsker til et åpent møte. Målet med møtet er å få en felles forståelse av problemet og se på veien videre. 

Tid: Torsdag 19. desember kl. 09.00 – 11.00

Sted: Nordic Hall

Agenda:

Kl. 09.00 – 09.10 Velkommen v/ordfører Kari-Anne Opsal

Kl. 09.10 – 10.30 Situasjonsbeskrivelser fra forskjellige perspektiv i Harstad

 • 09.10 Forebyggende forum v/Mariann Karlsen - 5 min
 • 09.15 Politiet v/Frank Magne Sletten -10 min
 • 09.25 Skole -20 min
  • Skolesjef - Vidar Larsen
  • Rektor Seljestad ungdomsskole – Ellen Andreassen
  • Heggen/Stangnes videregående skole
  • PPT – Liv-Jorunn Karlsen /Torunn
 • 09.45 Ungdom – 10 min
  • Ungdomsrådet – Ole Martin Nygård
  • Russ fra videregående skole
 • 09.55 Foreldre – 5/10 min
  • Harstad kommunale foreldreutvalg – Anita Andreassen
 • 10.00 Helse – 25 min
  • Ledende helsesykepleier – Lise Voktor
  • Kommunepsykolog – Kristian Hartmann
  • ROP/Oppsøkende rusteam – Hege/Anniken
  • UNN Harstad – akutten Sissel Olsen
  • Kommuneoverlege – Jonas Holte
 • 10.25 Barnevern v/Marianne Johansen – 5/10 min

10.35 – 10.50 Spørsmål og kommentarer fra salen

10.50 – 11.00 Avslutning og veien videre v/ordfører Kari-Anne Opsal