«Ressurssenter i Harstad kommune» -informasjonsmøte for brukerorganisasjoner og foresatte

Nå inviterer Harstad kommune til informasjonsmøte om planene for å etablere et forsterket skoletilbud som et ressurssenter i ungdomsskolen. Invitasjonen går til foresatte og brukerorganisasjoner i Harstad.På møtet vil skolefaglig rådgiver og kommunalsjef for oppvekst være til stede og tilgjengelige for spørsmål og innspill.

Møtet finner sted i aulaen på Seljestad ungdomsskole, mandag 5. november kl. 18.00.

Program

  • Representanter for referansegruppa informerer om arbeidet sitt og gjennomgår rapporten «Forsterket skole i Harstad».
  • Spørsmålsrunde
  • Omvisning ved Seljestad ungdomsskole

Mer informasjon: 22.03.2018 vedtok kommunestyret at det skulle settes i gang et arbeid med sikte på å avklare spørsmålet om forsterket skoletilbud i Harstad. Dette arbeidet er nå i gang og ei referansegruppe har levert rapporten «Forsterket skole i Harstad» som inneholder en rekke konkrete anbefalinger. Saken skal behandles i kommunestyret i november.