Det foreligger utkast til ny reguleringsplan for en del av planområdet til tidligere reguleringsplan HSI- Sentrum syd – planID 598. Hensikten med planendringen er å skaffe hjemmel for å bygge ny videregående skole med tilhørende idrettshall innenfor planområdet.

Troms- og Finnmark fylkeskommune inviterer i samarbeide med Harstad kommune til åpent møte for barn og unge om planforslaget. I møtet vil planforslaget bli presentert og det blir anledning til spørsmål og diskusjon.

Velkommen til: Heggen videregående skole, aulaen torsdag 27. januar kl. 17.30 – 19.00.