I dag er det ett år siden Norge stengte ned og hverdagen ble annerledes for oss alle. Vi har alle opplevd endringer i vår arbeidshverdag og i vårt privatliv. Men dere ute i barnehagene er helter som har gjort at Harstad-samfunnet har holdt hjulene i gang – hver morgen stiller dere i døra og ser hver og en og tar alle imot med åpent hjerte og viser at dere bryr dere om barna og foreldrene og tar samfunnsoppdraget på alvor. Jeg vet at dette har vært krevende og kommer til å være krevende enda en periode fremover. Dette klarer dere – og jeg er stolt av dere og den flokken dere er satt til å lede. I dag skal dere fortelle alle de ansatte at de skal være rak i ryggen og fortelle seg selv at de er stolt av sin egen innsats – klappe seg selv på skuldra og si «Æ e stolt av min innsats»

Takk for innsatsen dere har lagt ned i det året som er gått, dette setter jeg umåtelig pris på.

Hilsen Ann- Lisbeth Vinje