Velkommen til skolestart!

Mandag 17. august er første skoledag i Harstad. Her finner du tid for oppmøte for alle skoler og klassetrinn. Når du kommer til skolen, blir du møtt av skolens ansatte som forteller deg hvor du skal være.

Vi ønsker velkommen til et nytt skoleår, og spesielt velkommen til alle årets skolestartere med foresatte. Skolestarten er godt planlagt for å sikre en trygg oppstart for alle. For elevene som er kjent på skolen fra før, blir skoledagene ved oppstart omtrent slik de var da vi avsluttet. Smitteverntiltakene er på gult nivå.

Informasjon til skolestartere

Elevene som begynner på 1. trinn kan ha følge av foresatte første skoledag. Oppmøtestedet er utendørs. Resten av skoledagen gjennomføres i tråd med smittevernreglene. Dette organiseres litt forskjellig ut fra lokale forhold. Dersom du trenger mer informasjon kan du ta direkte kontakt med skolen din.

 

Skole 

Trinn 

Start 

Slutt 

Sørvik skole 

1. trinn 

2. – 7. trinn 

08.30 

08.15 

14.00 

14.00 

Kila skole 

1. trinn 

2. – 10. trinn 

09.00 

08.30 

13.00 

13.30 

Medkila skole 

1. trinn 

2. – 7. trinn 

09.00 

08.30 

14.00 

14.00 

Stangnes ungdomsskole 

Alle trinn 

08.15 

13.45 

Kanebogen skole 

1. trinn 

2. – 7. trinn 

09.00 

08.30 

14.00 

14.00 

Seljestad ungdomsskole 

Alle trinn 

08.25 

13.15 

Seljestad barneskole 

1. trinn 

2. – 7. trinn 

09.00 

08.30 

13.45 

13.45 

Harstad skole 

1. trinn 

2. – 4. trinn 

5. – 7. trinn 

09.00 

08.30 

08.45 

13.00 

13.00 

13.30 

Hagebyen skole 

Alle trinn 

08.15 

13.15 

Bergseng skole 

1. trinn 

2. – 7. trinn 

09.00 

08.15 

13.00 

13.00 

Lundenes skole 

Alle trinn 

08.30 

14.00 

 

Skolene i Harstad følger de rådene som er gitt i de nasjonale smittevernveilederne:
veiledere for skole 

Den kommunale beredskapsplanen for grunnskolen finner du her: 
https://www.harstad.kommune.no/beredskapsplan-for-grunnskolene-i-harstad-under-korona-pandemien.6320442-526740.html

I tilfelle situasjonen endrer seg, har skolene laget planer slik at de kan skifte raskt mellom grønt, gult eller rødt tiltaksnivå. 

Målet er at elevene skal få den opplæringen de har krav på. 


Husk -  det viktigste er fremdeles:

  • kun friske personer på skolen
  • god hånd- og hostehygiene
  • unngå klemming og håndhilsing

 

Velkommen!