Planvedtak: REGULERINGSPLAN FOR E10/RV 85 -TJELDSUND-GULLESFJORDBOTN-LANGVASSBUKT, PARSELL 10.