Harstad kommune utarbeider nå ny strategisk kulturplan. I dette arbeidet er innspill og tilbakemeldinger fra det mangfoldige og rike kulturlivet i regionen svært viktig. Vi har allerede fått mange gode innspill som vi nå vil bygge videre på med denne kartleggingen. 

Igjen, alle er velkommen til å svare på de spørsmål som er satt opp i linken her, slik at vi får et bredt og tydelig bilde av Harstad som kulturkommune i dag. 

Svarfrist er 1.november 2018.

Her er lenken for å fylle ut skjema for innspill.