Harstad kommunestyre vedtok på møtet 24. mai 2018 parkeringsstrategi for Harstad. Vedtaker ble fattet slik: 

  1. Kommunestyret legger til grunn at parkeringsstrategien for Harstad sentrum skal basere seg på tidligere vedtak i kommunestyresak 17/2 og vedlagte rapport «Parkeringsstrategi i Harstad sentrum» datert april 2018.
  2. Harstad kommune opprettholder hovedelementene i dagens betalingsordning for den kommunale parkeringen i sentrum a. Takstnivået vurderes løpende på de mest sentrale parkeringsplassene. Dette samordnes med tidsreguleringen på disse plassene.
  3. Harstad kommune bygger et parkeringshus med 200 plasser med mulig utvidelse til 250 plasser.
  4. Det gjennomføres årlig kunnskapsinnhenting om parkeringsordningen som brukes i løpende tilpasning av ordningen.
  5. Det vurderes jevnlig bruk av tidsregulering innen parkeringsordningen.
  6. Det bør opprettes midlertidig taxiparkering på/ved hurtigbåtkaien i påvente av ferdigstillelse av kollektivknutepunktet. Saken tas opp med havnestyret.
  7. Det sikres tilstrekkelig størrelse på de nye parkeringsplassene. Plassen tilpasses størrelse på dagens biler, behov for familier, og andre hensyn.
  8. Ved oppføring av nye parkeringsplasser skal det settes av plasser til familieparkering/barnevognparkering. Parkeringsplassene må være store nok til at man kan klare å åpne bildøren nok til å få inn og ut barneseter.

Her kan du laste ned rapporten "Parkeringsstrategi for Harstad": http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok02695.pdf