Undersøkelsen kalles 10-FAKTOR og resultatene for din avdeling vil bli oppsummert i en rapport med ti faktorer som skal brukes til forbedrings- og utviklingsarbeid.

Dette er de ti faktorene

Selve undersøkelsen består av 36 påstander som du skal vurdere på en skala fra 1- 5. Til slutt har du anledning til å benytte et kommentarfelt om du har andre kommentarer som er viktig for deg å få fram.

Brev til ansatte

Arbeidshefte 10-FAKTOR for ledere og medarbeidere