Multicultura Harstad er et usedvanlig arrangement som var jubilant i 2014, hele 20 år! Multicultura er en flerkulturell forestilling som blir avholdt i oktober hvert år, i Harstad kulturhus. Multicultura Harstad er en interesseorganisasjon som blir drevet av et styre på fem, bestående av dedikerte etnisk norske og flerkulturelle personer.

Formålet med Multicultura er ifølge vedtektene:

"Multicultura skal være en multikulturell, årlig festival som skal arbeide for integrering og samhandling mellom mennesker fra alle nasjoner med tilhørighet i regionen".  

Konserten i kulturhuset er Multiculturas viktigste arrangement. Her møtes asylsøkere, flyktninger, innvandrere, ulike minoritetsgrupper og etnisk norske for å oppleve hverandres musikk, sang, dans, bilder, kunst,  poesi osv. Etter forestillingen blir det servert tradisjonelle retter fra ulike land i nabobygget, Høyskolen Harstad. Dette er et stort velluktende måltid for 600-1000 mennesker! 

I tillegg arrangerer vi malerverksted for barn og ungdom der vi kobler sammen norske og fremmedspråklige elever fra skolene i Harstad. Kunstverkene blir så presentert for Multiculturas publikum. Multicultura arrangerer også internasjonale matkurs, kunstutstillinger og kulturkafeer.

Alt arbeid rundt Multicultura er frivillig arbeid. 

Vi ser på dette som en enestående festival, ikke bare regionalt men også nasjonalt. Det skapes nye arenaer og møteplasser for å styrke kontakt og samarbeid mellom mennesker i vår by og region. Dette er integrering i praksis som gjør byen vår til en enda bedre by å bo i.  

Har du spørsmål eller ønsker å være med i Multicultura? Ta kontakt med Torunn Nilssen (styreleder), 48021133 eller torunn.nilssen@ouotlook.com

Informasjon får du også på Facebooksiden «Multicultura Harstad»

bilde multicultura_400x300.jpg

bilde multicultura 2[2].JPG

logo Multicultura_400x400.jpg