Avdelingsledere er i daglig møte med den ansatte og den gruppa/teamet den ansatte er en del av. Det å arbeide med kontinuerlig forbedring utfordrer oss på flere områder, og det er derfor viktig å ha mål og verdier som hjelper til i dette arbeidet.

Rådmannen ønsket velkommen, og innledet dagen med bakgrunn for valgt tema.

Harstad kommune sin forbedringstavle ble presentert av leanveileder Monica Lindstrøm med fokus på visjon, mål og verdier.

Hva må til for at ledere som er sosialt og faglig nær sine medarbeidere og brukere skal ha autoritet og makt til å styre og utvikle? Prof. Rudi Kirkhaug foreleste om «Leders påvirknings- og fornyingskraft».

Det ble vist fire filmfrekvenser med ulike problemstillinger som var grunnlag for gruppearbeid og refleksjon.