Ved hjelp av Direktoratet for byggkvalitet sin felleskomponent for byggesøknader, Byggsøk, kan privatpersoner og foretak sende inn søknader elektronisk. Løsningen er nasjonal og tilbyr veiledning og hjelp i henhold til Plan og bygningslovens bestemmelser. Svar på søknaden vil bli oversendt elektronisk fra Harstad kommune.

Målet med innføringen er at det skal bli bedre kvalitet på søknaden som oversendes kommunen, kortere saksbehandlingstid og en mer brukervennlig tjeneste.

Følg lenken under for å lese mer om løsningen:

http://www.dibk.no/no/Byggsok/