Nå har vi tatt i bruk all den kunnskapen vi har tilegnet oss, og så har vi bygd vår egen steinalderlandsby.

Her skjer det saker og ting hver dag. Folk flytter inn, de lager seg båter og våpen, de går på jakt og lager mat, noen dør, barn blir født, boforholdene blir bedre for noen og dårligere for andre.

Sånn var det i Steinaldertida. Så dikter vi små fortellinger og historier om folkene og om dyrene. Dette har vært gøy!