Ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget i 2011 var det ti kommuner som deltok i e-valg prosjektet. Dette prosjektet har nå gjennomgått en evaluering.

Ved Stortingsvalget i 2013 vil Harstad kommune ta ibruk e-Valg. Internettstemmegivningen kommer i tillegg til det vanlige, papirbaserte valget. Det betyr at velgerne selv kan bestemme om de vil stemme elektronisk eller om de vil stemme med vanlig papirstemmeseddel.