Tabell med oversikt over valgkretser i Harstad kommune
  Stemmeberettigede
Krets Menn Kvinner Totalt
0000 Uoppgitt 119 65 184
0001 Harstad sentrum 1593 1621 3214
0005 Gausvik 149 152 301
0011 Sørvik 377 382 759
0013 Kila 882 833 1715
0014 Medkila 971 996 1967
0015 Kanebogen 1552 1745 3297
0017 Seljestad 1271 1337 2608
0019 Hagebyen 680 720 1400
0021 Bergseng 775 837 1612
0027 Nordbygda Uoppgitt 454 438 892
0040 Grytøya 160 161 321
Totalt 8983 9287 18270