Valg 2011

Du kan undersøke om du står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget i Harstad kommune. Manntallet er lagt ut til ettersyn på følgende steder:

  • Servicetorget, Rådhuset
  • Harstad bibliotek
  • Kanebogen postkontor
  • Folkeregisteret ved Skatt Nord.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt folkeregisteret innen 30. juni 2011, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå hvilken kommune du er manntallsført i, og det står hvilken valgkrets du tilhører, og åpningstidene for denne. Det at du har mottatt et valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 3. august så bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.

Klagen sendes til:

Valgstyret i Harstad
Postmottak
9479 Harstad