Barnehagen er nå med i listen over barnehager i det elektroniske søknadsskjemaet som dere finner på www.harstad.kommune.no.

Frist for å søke om plass fra nytt barnehageår er 15. mars. Bruk søknadsskjema for barnehageåret 2010/2011.

Dersom du ønsker overflytting FRA annen barnehage TIL Løvåsen Aktivitetsbarnehage settes søknadsfristen til 12. februar. Bruk søknadsskjema for 2009/2010.

Ev annen informasjon om barnehagen får dere ved å henvende dere til Tone Holte Løvås, tlf.:46621929 eller tone@lovaasen.no.