Kommuneoverlegens rolle

Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver for kommunen, bl.a. knyttet til planlegging og styring av kommunens samlede legeressurser, kommunal planlegging, styring og evaluering av helse- og omsorgstjenester i kommunen og kommunal forvaltning for øvrig.

Administrasjon og støtte

  • Merete Bergan Svendsen – ass. kommuneoverlege/legevaktsjef
  • Kristin Vik Hagerupsen - ass. kommuneoverlege og smittevernlege
  • Silje Andreassen Søreng - ass. kommuneoverlege
  • Inger-Lise Bårdslett – samfunnsviter/spesialkonsulent
  • Ann Silje Rolness – juridisk rådgiver
  • Jorun Espen – konsulent