Kontaktinfo:
Ervik, 9402 Harstad
Telefon: 77 01 71 67
E-post: bygdestua@laringsverkstedet.no

Barnehagens særpreg:
Ligger midt i et landbruksområde.

Satsingsområde:
Nærmiljø, glede og humor.

Styrer:
Tone Holte Løvås
Tlf: 979 97 266
E-post: lovaasen@laringsverkstedet.no

Medstyrer:
Hanne Olsen Stavem

Åpningstid:
07.30 - 16.30

Antall plasser/alder:
27 plasser
0-6 år