Fra 01.11.18 vil Harstad havn sin bankforbindelse være DNB ASA.
Nye bankkontonummer fremgår av faktura fra Harstad Havn KF.
Henvendelser vedrørende avtalegiro og e-faktura rettes Harstad Havn KF, tlf. 77 00 12 10.