Meldepliktige virksomheter

Asylmottak (for kortere og lengre opphold)
Hospitser
Campingplasser (el. tilsvarende hvor allmennheten har adgang eller benyttes av mange mennesker)
Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har tilgang eller benyttes av mange
Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
Innretninger som kan spre Legionella
- Kjøletårn
- Luftscrubbere

Skjønnhetspleiesalonger
- Frisør
- Fotpleie
- Håndpleie
- Hudpleie
- Massasje
- Solarie

 

Disse virksomhetene har plikt til å melde sin virksomhet til kommunen. Meldeplikten skal gjøre det lettere for kommunen å utføre sin tilsynsoppgave overfor virksomheter der det er større risiko for negativ helsepåvirkning enn normalt. Forhold ved en virksomhet eller eiendom kan påvirke helsen i ulik grad. Desto mer alvorlig risiko som er knyttet til forholdet eller aktiviteten, desto mer fokus må virksomheten og den ansvarlige ha på de forhold som forskriften regulerer

Meldingen skal sendes før oppstart eller ved vesentlige utvidelser eller endringer i virksomheten. Dersom det er tvil om en endring i virksomheten skal meldes, skal dette tas opp med kommunen.

Dersom meldingen avdekker forhold som gjør at krav i forskrift ikke vil etterleves, kan det fattes vedtak om retting før oppstart og utvidelse, eller endring av virksomheten. 

Søknadspliktige virksomheter

Barnehager
Grunnskoler
Videregående skoler
Tatovering og hulltakingsvirksomheter

Disse virksomhetene har plikt til å søke om godkjenning hos kommunen. Godkjenningsplikten skal gjøre det lettere for kommunen å utføre sin tilsynsoppgave overfor virksomheter der det er større risiko for negativ helsepåvirkning enn normalt. Forhold ved en virksomhet eller eiendom kan påvirke helsen i ulik grad. Desto mer alvorlig risiko som er knyttet til forholdet eller aktiviteten, desto mer fokus må virksomheten og den ansvarlige ha på de forhold som forskriften regulerer

Søknaden skal sendes før oppstart eller ved vesentlige utvidelser eller endringer i virksomheten. Dersom det er tvil om en endring i virksomheten skal meldes, skal dette tas opp med kommunen.

Dersom meldingen eller søknaden avdekker forhold som gjør at krav i forskrift ikke vil etterleves, kan det fattes vedtak om retting før oppstart og utvidelse, eller endring av virksomheten. 

Skjema for melding og godkjenning av virksomheter

Skjema for melding og godkjenning for din virksomhet finner du på: Skjema A - Å - Harstad kommune