Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søndagsåpent pandemitelefon og testing:

Søndag 9. august vil vi holde linjene til pandemitelefonen åpen. Det er også bli mulig å teste seg på luftveisklinikken.

Les mer

Valg 2013

Stortingsvalg

Her finner du informasjon knyttet til Stortings- og Sametingsvalget 2013.

I Harstad kommune holdes det Valgting søndag 8. og mandag 9. september.

Tidligstemmeperioden: 1. juli - 9. august.

Forhåndsstemmeperioden: 12. august - 6. september.

På Valgportalen finner du generell informasjon om valget.

Sametinget har egne valgsider.

Foreløpig manntall viser at Harstad kommune har 18.297 stemmeberettigede.

 

Antall stemmeberettigede ved Stortingsvalget

Ved Stortingsvalget i 2009 hadde Harstad kommune 17.518 stemmeberettigede. Foreløpig manntall viser at nye Harstad kommune har 18.297 stemmeberettigede ved årets Stortingsvalg. Det er en økning på 779 personer.

Hvem har stemmerett

I 2013 er det Stortingsvalg. Retten til å kunne avgi stemme reguleres av valgloven.

Nye forsøk med internettstemming i 2013

Regjeringen vil gjennomføre forsøk med internettstemmegivning også ved stortingsvalget i 2013. Harstad kommune er ikke en av forsøkskommunene, og vil derfor ikke kunne tilby Internettstemming i 2013.

Valgting 2013

Harstad kommunestyre har med hjemmel i valgloven § 9-1 (2) vedtatt at det skal holdes valgting søndag 8. september i tillegg til mandag 9. september 2013.

Valg: organisasjoner kan søke tilskudd

Kommunal- og regionaldepartementet vil gi tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalget 2013.

Organisasjoner og andre aktører kan søke om tilskudd til tiltak som de mener kan bidra til å øke kunnskapen om valget og/eller øke valgdeltakelsen.