Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Valg 2013

Stortingsvalg

Her finner du informasjon knyttet til Stortings- og Sametingsvalget 2013.

I Harstad kommune holdes det Valgting søndag 8. og mandag 9. september.

Tidligstemmeperioden: 1. juli - 9. august.

Forhåndsstemmeperioden: 12. august - 6. september.

På Valgportalen finner du generell informasjon om valget.

Sametinget har egne valgsider.

Foreløpig manntall viser at Harstad kommune har 18.297 stemmeberettigede.

 

Forhåndsstemmemottak ved institusjonene

Etter valgloven § 8-3 annet ledd bokstav a skal det avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner. Dette omfatter sykehus, pleiehjem, etterbehandlingshjem mv. Det vil også mottas forhåndsstemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjoner som nevnt foran.

Stemmeberettigede pr krets

Manntallet viser hvem som har stemmerett under valget. Manntallet føres for den enkelte stemmekretsen i kommunen. Det er den folkeregistrerte adressen pr. 1. juli som fastsettes hvilken krets du tilhører.

Avgi stemme fra utlandet

Velgere som er i utlandet på valgdagen den 9. september, kan forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Sametingsvalget: Slik melder du deg inn i mantallet

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

a) har samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Valgkort

Kommunal- og regionaldepartementet vil produsere og distribuere valgkort som en integrert del av en folder (brosjyre)