Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søndagsåpent pandemitelefon og testing:

Søndag 9. august vil vi holde linjene til pandemitelefonen åpen. Det er også bli mulig å teste seg på luftveisklinikken.

Les mer

Valg 2013

Stortingsvalg

Her finner du informasjon knyttet til Stortings- og Sametingsvalget 2013.

I Harstad kommune holdes det Valgting søndag 8. og mandag 9. september.

Tidligstemmeperioden: 1. juli - 9. august.

Forhåndsstemmeperioden: 12. august - 6. september.

På Valgportalen finner du generell informasjon om valget.

Sametinget har egne valgsider.

Foreløpig manntall viser at Harstad kommune har 18.297 stemmeberettigede.

 

Valgresultater 2013

Partivis fordeling av stemmer. Oversikten viser endringer fra Fylkestingsvalget 2011 og Stortingsvalget 2009.

Mottatte forhåndsstemmer

Harstad kommune har totalt mottatt 3.932 forhåndsstemmer til Stortingsvalget. Det har aldri tidligere vært avgitt så mange forhåndsstemmer ved et valg i kommunen.

Har du ikke mottatt valgkort?

Valgstyret i Harstad kommune har mottatt melding om at flere velgere ikke har mottatt valgkortet i posten. Valgkortene sendes ut til den bostedsadressen som er registrert i det sentrale folkeregisteret.

Ambulerende stemmemottak

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd

1 | 2 | 3 | 4