HØST 2019

 • August: Skolestart 19.august
 • September: 
 • Oktober: Studiedager 3. og 4.oktober
 • November:       
 • Desember: Siste skoledag før jul 19.desember                  

VÅR 2020

 • Januar: Skolestart 2.januar
 • Februar               
 • Mars: Intro: vinterkurs/ praksis 2. – 6.mars
 • April: Påskeferie 6. - 13.april. 
           Studiedag 14.april
 • Mai                               
 • Juni                      Siste skoledag 19.juni

Deltakere i no 1, 2, og 3 har praksis på alle studiedager.
Intro: Sommerkurs fra 22.juni. 
Det vil i tillegg legges 4 studiedager i løpet av skoleåret.