Voksne som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, dersom de ikke har rett til videregående opplæring.

Vitnemålet for voksne er likestilt med vitnemålet fra ungdomstrinnet. For å få vitnemål kreves karakterer i fem fag:

  • tre skriftlige (norsk, engelsk og matematikk)
  • to muntlige (samfunnsfag, naturfag eller KRLE)

Vi tilbyr ettårig og toårig løp for å ta Grunnskolen for voksne. Søkere vil bli innkalt til samtale og test for å klarlegge hva som passer best for den enkelte.

Voksne kan, i tillegg til å ha rett til opplæring i hele fag eller deler av et fag, også ha rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Mindreårige asylsøkere har spesielle rettigheter til grunnskole.

Søknadsfrist snarest.

Søkere som leverer søknad før 1.mai, vil få tilbud om grunnskole fra påfølgende høst. Søknader som leveres på andre tidspunkt, vil vurderes ved ledige plasser.

Kontakt oss for nærmere opplysninger på telefon 770 26223 eller vo@harstad.kommune.no.