Kurs i norsk på høyere nivå gis fra september til mai. Dette tilbudet er for personer med god allmennutdanning. Noen har også fullført høyskole- og universitetesnivå. Målet for tilbudet er B2-nivået. B2-nivået/ -prøven er godkjent for inntak til høyskoler og universitet.

Du bør være på nivå B1 for å starte på kurset. Kontakt skolen for mer informasjon.

Se www.norskprøven.no for informasjon om tidspunkt for prøver og for eksempelprøve.

B2-prøven arrangeres på Harstad voksenopplæring.