Tilbudet om norskopplæring tar utgangspunkt i deltakers bakgrunn. Etter 2. eller 3.semester på skolen gis det tilbud om norsk og praksis/ evt. norsk og arbeid.

Det gis tilbud om norsk på skolen 3 dager pr. uke. Dette kombineres med praksis 2 dager pr. uke.

De fleste innvandrerne prøver å kombinere norskopplæring med arbeid.