Generelt

Skolens bibliotek ligger i hovedbygget, i 3.etasje, i samme korridor som kontoret. Det er åpent og betjent alle skoledager, i alle timer. Skolen benytter Bibliofil (som Harstad Bibliotek), noe som betyr at alle bøkene er elektronisk registrert. Vi kjøper bibliotekbøker for ca 40 000 kr pr år. I fjor lånte vi ut ca 16 000 titler (skolebøker, bibliotekbøker og pedagogisk utstyr).

På biblioteket

Annen hver uke kommer eleven sammen med halve klassen. De får være her en hel skoletime. Her kan de låne, få veiledning, lese selv eller høre lydbok. De siste 20-25 minuttene av hver time leser Toril høyt, ofte utdrag av bøker. Det er viktig å gi elevene ideer og inspirasjon.

Lån bøker hjemmefra

Mange føler at elevene låner bøker som ikke egner seg så godt til høytlesing. Jeg vil gjerne ha forespørsler om lån av bøker, både til høytlesing og annen lesing.

Fremgangsmåte:

  1. Gå til denne siden: http://www-hsselsk.harstad.folkebibl.no/cgi-bin/websok
  2. Søk etter tittel, emne, forfatter e.l.
  3. Klikk på ønsket bok

 

Du har nå to måter å gjøre resten på:

a) Skriv i en e-post til toril.larsen@harstad.kommune.no med de fire siste sifrene (av og til bare 3 siffer etter tegnet =) oppe i adressefeltet øverst.

Skriv at du ønsker denne boka til ________ (elevens navn) _________ (klasse).

Send e-posten.

b) Klikk på «flere opplysninger» – marker ISBN-nummer – lim det inn i en e-post til toril.larsen@harstad.kommune.no.

Skriv at du ønsker denne boka til ______ (elevens navn) _________ (klasse).

Send e-posten.

 

Toril vil finne fram boka, og legge den i elevens sekk. Dersom noen heller vil sende en lapp med eleven går det også helt fint.