A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å
Alfabetisk oversikt over kommunens publikumsskjema.
Tittel PDF DOC ODF Nett  
Alkohol - Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende       Nettbasert skjema A
Alkohol - Søknad om bevilling til salg av alkohol       Nettbasert skjema  
Alkohol - Søknad om serverings- og skjenkebevilling       Nettbasert skjema  
Asylmottak og hospits - meldeskjema til kommunen PDF DOC/Word ODF/Open Office  
Avkjørsel fra kommunal veg        
Barnehage - Godkjenning av ordinær barnehage        
Barnehage - Dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer        
Barnehage - Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning        
Barnehage - Søknad om plass 2019/2020          
Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling       Nettbasert skjema  
Barnevern - partsinnsyn i dokumenter          
Brøyting privat veg - Søknad og retningslinjer        
Driftstilskudd til lag og foreninger       Nettbasert skjema D
Eiendomsskatt - Utsettelse, nedsettelse, ettergivelse         E
Foreldrepermisjon - varsel til arbeidsgiver         F
Frivillig - Meld deg som frivillig          
Fyrverkeri - Søknad om handel og oppbevaring          
Fyrverkeri - Søknad om avfyring          
Grunnskole for voksne - Søknadsskjema PDF       G
Grågås - felling av grågås - Søknadsskjema          
Harstad_kommune_kombi_elektronisk PDF       H
Helse- og omsorgstjenester - Søknadsskjema PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Individuell plan - Mal PDF DOC/Word ODF/Open Office   I
Individuell plan - Søknadsskjema PDF DOC/Word ODF/Open Office   I
Kindergarten - Application PDF DOC/Word ODF/Open Office Nettbasert skjema K
Klageskjema PDF DOC/Word    
Kommunale avgifter - Søknad om fritak/reduksjon        
Kommunal bolig - Søknadsskjema og retningslinjer          
Kommunalt utviklingsfond - Søknadsskjema       Nettbasert skjema  
Kulturskole - Søknadsskjema Harstad Kulturskole       Nettbasert skjema  
Ledsagerbevis - Informasjonspakke med søknadsskjema PDF       L
Meglerpakke - Bestilling       Nettbasert skjema M
Melding om ildsted PDF DOC/Word      
Midlertidig skiltvedtak - Opplysninger PDF DOC/Word      
Motorkjøretøy i utmark/vassdrag - Dispensasjon/tillatelse til bruk       Nettbasert skjema  
Næringsfondet - Søknadsskjema       Nettbasert skjema N
Parkeringsbot - Klageskjema       Nettbasert skjema P
Parkeringstillatelse - Søknadsskjema for beboere       Nettbasert skjema  
Parkeringstillatelse - Søknadsskjema for forflytningshemmede     Nettbasert skjema  
Parkeringstillatelse - Søknadsskjema for forflytningshemmede - Legeerklæring          
Parkeringstillatelse - Søknadsskjema for næringsdrivende       Nettbasert skjema  
PMTO - Henvisning til Barne- og ungdomstjenesten PDF DOC/Word      
PPT - søknad om PMTO-terapi  PDF      
PPT - Pedagogisk rapport - Barnehage PDF DOC/Word ODF/Open Office    
PPT - Pedagogisk rapport - Skole PDF DOC/Word ODF/Open Office    
PPT – Søknad om logopedisk hjelp – Skole PDF DOC/Word ODF/Open Office    
PPT - Henvisningsskjema PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Påslippstillatelse - søknad om påslipp av oljeholdig avløspvann          
Rapport fra tilsynsperson PDF DOC/Word     R
Renovasjon - Hjelp til håndtering av avfallsdunk       Nettbasert skjema R
Sanitæranlegg - søknad om tilkobling og utføring av utvendig sanitæranlegg          
SFO - Søknad - Endring - Oppsigelse - Kjøp enkeltdager       Nettbasert skjema  
Spesialundervisning voksne - Søknadsskjema PDF        
Spillemiddelsøknad          
Støygrenser - tillatelse til å overskride støygrenser          
Søknad om ergoterapi / fysioterapi PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Søknad om nedsettelse egenandel / skjønnsmessig vurdering PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Søknad om permisjon for elev i grunnskolen          
Søknadsskjema for godkjenning av familiebarnehage (miljørettet helsevern) PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Søknadsskjema for godkjenning av hygienevirksomheter (miljørettet helsevern) PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Søknadsskjema for godkjenning av skoler og barnehager (miljørettet helsevern) PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Søknadsskjema Stangnes ungdomsskole       Nettbasert skjema  
Søknadsskjema Stangnes alternative arenaer PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte PDF DOC/Word ODF/Open Office   T
Treningstid i kommunale anlegg       Nettbasert skjema  
TTF-kort (Transporttjenesten for funksjonshemmede) – Søknadsskjema          
Vannmåler - Ferdigmelding PDF DOC/Word ODF/Open Office