Tilbudet er ofte i samarbeid med barnehagen, men vi har mulighet for base på skolen .

Pr i dag, har vi ingen barn fast på sfo ,men noen bruker enkeltdager.

vi har en ansatt i en liten deltidsstilling knyttet til sfo.