God sommer og velkommen tilbake til høsten!

Oppdatert informasjon om korona finner du her: https://www.harstad.kommune.no/skole.441927.no.html

 

Harstad voksenopplæring tilbyr

  • norskkurs for voksne innvandrere (over 16 år)
  • grunnskole for voksne (over 16 år)

Ca. 200 deltakere går på norskkurs og/eller grunnskole på skolen vår. Norskkurs på dagtid startes når vi har nok deltakere til ei gruppe. Norskkurs på dagtid gis 5 dager pr. uke for nybegynnere, og 3 dager pr. uke for deltakere som snakker noe norsk.

Voksenopplæringa 2018

Vi gir tilbud om norsk på kveldstid, onsdag kl.17, for nybegynnere, mellomnivå og høyere nivå (B1-B2).

Nye deltakere registrerer seg ved personlig frammøte. Ta med bekreftet oppholdstillatelse.

Dersom du ønsker norskkurs eller har andre spørsmål, ta kontakt på tlf. 77 02 62 23, eller send e-post til oss på vo@harstad.kommune.no.

For mer informasjon om norskopplæring:  imdi.no og kompetansenorge.no

Informasjon om norskprøver: A1, A2, B1 og B2: norskprøven.no.

Dersom du kun skal melde deg opp til prøve, er det viktig at du merker deg datoene for når privatistportalen er åpen.

Informasjon samfunnskunnskap: samfunnskunnskapsprøven.no

Informasjon statsborgerskap: statsborgerprøven.no

Det er nye krav til å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge. Lurer du på om disse kravene gjelder deg?   www.udi.no/skal-soke/