IMG_9762_1200x674_600x337.jpgBergseng skole er en 1 – 7 skole som ligger 3 km nord for Harstad sentrum. Skolen har ca. 340 elever og 48 ansatte i skole og sfo. Beliggenheten nær Kilhusåsen, Bergselva, Bergsodden og et ellers variert og rikt nærmiljø, gir dette gode muligheter for en aktiv skole der elevene får utfolde seg med mange fysiske aktiviteter.

Skolens hovedmålsetning er at den skal skape samhørighet og være en inkluderende arena for elever, foresatte og ansatte i nærmiljøet. Den skal også bidra til et trygt og godt lokalsamfunn, hvor læring, utvikling, likestilling, trivsel og respekt skal gå hånd i hånd. Vi ønsker at vår skole skal være en skole for alle.

Skolen har 3 hovedprosjekter:

  • PALS, et felles kommunalt prosjekt i Harstad kommune der atferd settes i fokus.
  • VLS, vurdering/læring/skoleutvikling. Et felles utviklingsprosjekt for alle skolene i Harstad. De nye vurderingsforskriftene er satt i fokus.
  • Begynneropplæring med spesielt vekt på lesing

Bergseng skole