Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Tilsyn miljørettet helsevern

Seljestad barneskole hadde 15. september 2015 tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Skolen ble godkjent med noen få avvik som vil bli rettet opp. Tilsynet er viktig for sikre at barn og unge har en god og sikker arbeidplass, og at skolen har gode rutiner samt følger de prosedyrer som ligger innenfor vårt ansvarsområde. FAU vil bli nærmere orientert om tilsynet.

desse

Politiets dag

Lørdag 29. august avholdes Politiets dag ved Harstad politistasjon. Arrangementet pågår mellom kl 12.00 og 15.00. Programmet for dagen.

Skolestart 2015-2016

Første skoledag for elevene er tirsdag 18. august 2015.

2. - 7. trinn begynner kl 08:30.
1. trinn begynner kl 09:00.

De elevene som ikke har SFO-plass slutter kl 13:00.

SFO startet opp den 3. august. De har planleggingsdager 13. og 14. august.

skole_jente

Vel gjennomført dugnad

Tirsdag 2. juni gjennomførte FAU ved Seljestad barneskole dugnad i skolegården. Det ble plukket stein, slått gress og ryddet. Det var godt oppmøte og godt humør. Tusen takk til dere som var med å bidro, både store og små!

hand-ok

Dugnad

FAU inviterer til dugnad i skolegården 2. juni kl 1800-2000. Se info.

Leaf-Rake

Referat fra FAU-møte

Referatet fra FAU-møtet finner du under menypunktet "Referat" i venstremenyen.

write

Strategisk plan for oppvekst 2015 – 2020

Harstad kommune har nylig utarbeidet et forslag til «Strategisk plan for oppvekst 2015 – 2020».

Dette er en plan som omhandler oppvekstområdet i Harstad kommune, og den primære målgruppen for planen er barn og unge fra 0 – 18 år, og deres foresatte.

Planen er inndelt i fire hovedområder: barnehage, skole, kultur & fritid, og forebyggende arbeid. Arbeidsgruppene har satt opp mål for hva kommunen skal prioritere i neste 5-års periode, og ønsker tilbakemelding fra dere i målgruppen på de valg som er gjort.

Høringsfrist: Tirsdag 26. mai 2015.

Planen kan leses på Harstad kommune sine hjemmesider.

Bli-kjent-dager 2015

Det er bli-kjent-dager tirsdag 5. og onsdag 6. mai.

Dagen starter kl 0900 og er ferdig 1230. Ha med mat, innesko og klær, skolen ordner skolemelk. Foresatte kan være tilstede.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |