Åpningstid rådhuset

08:00 - 15:30

Besøksadresse

Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postadresse

Harstad kommune
c/o Postmottak, postboks 1000
9479 Harstad

Faktura-adresse

Harstad kommune
Fakturamottak
9479 Harstad

E-postadresse

postmottak@harstad.kommune.no

NB: Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Servicetorg

Telefon sentralbord: 77 02 60 00
Servicetorget ligger i Rådhus 1A, Asbjørn Selsbanesgt. 9

Servicetorget tar i mot henvendelser til kommunen og gir veiledning og informasjon.
E-post: servicetorget@harstad.kommune.no

OBS: Øvrige henvendelser til Harstad kommune kan sendes til postmottaket på postmottak@harstad.kommune.no.

Organisasjonsnummer

972417971