Stemmefordeling totalt

Fremmøteprosent: 67,7%

Valgresultat 2009

Forhåndsstemmer

Fremmøteprosent: 17,9%

Valgresultat 2009 forhåndsstemmer