Konfliktrådet behandler saken gjennom mekling. Dette betyr at partene møtes sammen med upartisk megler som tilrettelegger for dialog og hjelper til med å lage en avtale. Megleren skal påse at begge parters interesser blir ivaretatt.

I straffesaker er Konfliktrådet et alternativ til tradisjonell straffeforfølging. Alle kan ta kontakt med konfliktrådet for å få hjelp til å vurdere om en konflikt er egnet for megling. Bruk av konfliktrådet er basert på frivillighet fra begge parter og all bistand er gratis.

For kontakt, eller mer informasjon;
Telefon: 22 03 26 60
E-post: midtrehaalogaland@konfliktraadet.no
Hjemmeside: www.konfliktraadet.no