For å kunne utveksle erfaring med andre, og for å kunne lære av hvordan andre kommuner gjør det har Harstad kommune gått sammen med 4 byer i våre naboland og dannet såkalte vennskapsbyer. Disse samarbeidene gjør at vi kan høste av hverandres erfaringer, og dermed kunne tilby våre egne innbyggere et bedre tjenestetilbud.

Våre vennskapsbyer