Kommunestyret (35 medlemmer)

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere og valget gjelder for fire år. Her er medlemmene i kommunestyret.

Formannskapet (9 medlemmer)

Kommunestyret velger selv et formannskap på minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Her er medlemmene i formannskapet

Utvalg, komiteer og råd

Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet. Det er også kommunestyret som velger medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Økonomi, klima og miljø (9 medlemmer)

Arbeiderpartiet 

Trond Henningsen
Else Marie Stenhaug
Vara: 
1 Semira Mohammed
2 Linda Solheim Martinsen
3 Tom Einar Karlsen
4 Trond Viggo Opdal

Senterpartiet 
Birger Theodorsen 
Vara:
1 Anne Margrete Eneberg
2 Eddmar Osvold
3 Alf Fagerheim

SV 
Dan Terje Nytrem 
Vara:
1 Julie Røstgård
2 Cecilie Rødland
3 Anders Kittelsaa

Venstre 
Maria Serafia Fjellstad 
Vara:
1 Lena Bratsberg
2 Even Aronsen
3 Ole Markus Simonsen

MDG 
Hanne Gideonsen 
Vara:
1 Lars Jørgen Høe
2 Toril Steinjord
3 Marius Heide

Høyre 
Einar Jahre Mustaparta
Kjersti Karijord Smørvik
Vara:
1 Nina Dons-Hansen
2 Rune Stenstrøm
3 Vibeke Julie Solfjell
4 Nils Johan Holte

Frp 
Eivind Stene 
Vara:
1 Kristian August Eilertsen
2 Torstein Ervik
3 Heidi Monica Aspenes

Leder: Trond Henningsen
Nestleder: Birger Theodorsen

 

Helse og omsorg (9 medlemmer)

Arbeiderpartiet 

Kjetil Bjørkelund
Barbro Hætta
Vara:
1 Kenneth Mågø
2 Edvin Langstrand
3 Hans Kristian Skogly
3 Linda Solheim Martinsen
 
Senterpartiet 
Alf Fagerheim 
Vara
1 Merete Lyngen
2 Monica Lyngen
2 Kristian F. Kulseng
 
SV 
Karin Anna Øvervatn 
Vara
1 Britt Olag Myrvang
2 Julie Røstgård
 
Venstre 
Camilla Fors-Falkeng 
Vara
1 Erling Jarl Forsaa
2 Helga Kaarbø
3 Jan Fjellstad
 
Rødt 
Julie Annette Løtveit 
Vara
1 Jørn Hofsø Hjellnes
2 Inger Ingemann
3 Diako Morvati
 
Høyre 
Ninni B Torblå Korsmo 
Vara
1 Vibeke Julie Solfjell
2 Harald Alstad
3 Heidi Lycke
 
Fremskrittspartiet 
Kristian August Eilertsen
Geir E. Braathen
Vara
1 Britt Bergersen
2 Renate Almås
3 Rolf Arne Mentzen
4 Torstein Ervik
 
Leder: Kjetil Bjørkelund (AP)
Nestleder: Kari Anna Øvervatn (SV

 

Oppvekst og kultur (9 medlemmer)

Arbeiderpartiet / SV
Edvin M. Eriksen
Stine Flermoen
Else Marie Stenhaug
Vara:
1. Semira Mohammed
2. Anders Kittelsaa
3. Trond Viggo Opdal
4. Barbro Hætta
5. Knut Steen Henriksen

Senterpartiet / MDG / Rødt / V / Krf
Anne Margrete Eneberg
Oskar Alvereng
Ingrid Klein Hedlund
Vara
1. Espen Flosand
2. Frode Bygdnes
3. Stig Solheim
4. Gry Gjerstad
5. Maurid Kristiansen

Høyre 
Rune Stenstrøm
Vibeke Julie Solfjell
Vara
1. Børge Berthelsen
2. Torbjørn Emil Furu

Fremskrittspartiet 
Heidi Monica Aspenes 
Vara
1. Renate Almås
2. Jan-Rune Lorentzen
3. Kristian August Eilertsen

Leder: Edvin M. Eriksen (SV)
Nestleder: Stine Flermoen (AP)

Plan og næring (9 medlemmer)

Arbeiderpartiet / Krf
Sigrid Ina Simonsen
Tom Einar Karlsen
Per Pedersen
Vara
1 Frank Eilertsen
2 Jorunn Berg
3 Eskil Remme Kleven
4 Tone Rubach
5 Hans Viggo Haugan

Senterpartiet / SV / Rødt / MDG / V
Espen Ludviksen
Arild Kulseng-Hansen
Lena Bergstad
Vara
1 Cecilie Rødland
2 Stig Solheim
3 Eddmar Osvold
4 Anne Margrete Eneberg
5 Merete Lyngen

Høyre / Fremskrittspartiet
Nils Johan Holte
Nina Dons-Hansen
Jostein Rasmussen
Vara
1 Einar Jahre Mustaparta
2 Rolf Arne Mentzen
3 Gro Hilde Dagsvold
4 Heidi Monica Aspenes
5 Britt Skinstad Nordlund

Leder: Espen Ludviksen (SP)
Nestleder: Sigrid Ina Simonsen (AP)

Ordfører

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører, og valget foretas for hele valgperioden. Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Les mer om ordfører her.