VI har utarbeidet en vaksinekalender for Harstad kommune. Her er oversikten over når folk utenfor risikogruppene mellom 18 – 64 år i Harstad kan forventes å få sin første dose med vaksine.

Om beregningene

Tabellen er basert på antall registrerte i helseboka per starten av juni 2021, og det kan komme endringer. Vi har også gjort andre beregninger basert på innbyggertall. De viser at vi også da er ferdig med alle gruppene i uke 31. Dette er en uke etter det nasjonale vaksinescenarioet, som har beregnet av vi skal være ferdig vaksinert med dose 1 i uke 30. Tabellen er basert på at vi får de vaksinene vi er forespeilet og en vaksinasjonsoppslutning på 80 prosent av befolkningen.

Trenger over 80 prosent

Vi ønsker at flest mulig registrerer seg i Helseboka for vaksinering. Vi ser at for å nå 80 prosent dekningsgrad i Harstads befolkning, mangler vi enda et par tusen innbyggere over 18 år.

Nå kan du bestille innen vaksineintervallet din gruppe har

For å gjøre det lettere å tilpasse vaksinering til ferie og andre gjøremål, åpner vi for større fleksibilitet når man kan ta vaksinen. Mens vi til nå har gitt den enkelte et tidspunkt for vaksinen, kan hver og enkelt nå velge mellom flere tidspunkt for vaksinering. Det er da viktig at man ikke setter seg opp før vaksinestart for sin gruppe. Se vaksinekartet. Det vil bli kontrollert at ingen sniker i vaksinekøen. Vi håper dette gjør det enklere for flere å ta vaksinen på et passende tidspunkt, og at vi slipper så mange ombookinger.

Du kan kun bestille fra fredag 11. juni kl 1530. 

Gruppe

Alder

Uke 22

Uke 23

Uke 24

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

Uke 32

Gruppe 1-4

Over 65 år, og 18-64 i risikogruppe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 5

55-64 år i risikogruppe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 6

 45-54 i risikogruppe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 7

18-44 i risikogruppe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 8

Friske 55-64
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 9

Friske 45-54
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 10a

Friske 18-24
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 10b

Friske 40-44
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 11

Friske 25-39