Ordfører Kari-Anne Opsal og kommunedirektør Hugo Thode Hansen. Foto: Øivind Arvola

Befolkningsøkningen skyldes fødselsoverskudd og netto innvandring fra utlandet, mens de innenlandske flyttetallene er negative. 

I fjor ble det født 236 barn i Harstad. Fødselstallene i Harstad har de siste årene ligget på ca. 240 barn, og var i 2019 på 237, i 2020 på 231 og i 2021 på 242. Dette føyer seg inn i en nasjonal tred med lavere fødselstall. Denne trenden er sterkere i nord enn i resten av landet. Fødselstallene i Nord-Norge har gått ned fra ca. 7000 i 1995 til ca. 4000. 

Kommuneledelsen er tilfreds med at folketallet øker, og understreker at det ikke er noen selvfølge.

- Vi er glade for at Harstad fortsetter å vokse. Det er ingen selvfølge. Vi ser at andre bykommuner som Rana og Narvik opplever nedgang i folketallet. Harstadpakken og sentrumsutviklingen har bidratt til å gjøre Harstad mer attraktiv. Det gjør at vi også får økt bosetting som følge av de nye satsingene i regionen som blant annet de store satsingene på Evenes og på brann- og redningsskolen på Fjelldal, sier ordfører Kari-Anne Opsal og kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

- Vi skulle gjerne sett at fødselstallet var høyere. Utfordringen med lave fødselstall er ikke spesiell for Harstad, og den er særlig stor i Nord-Norge. Ellers skulle vi sett at de innenlandske flyttetallene var positive. En av faktorene som fører til utflytting er at en forholdsvis stor del av de flyktningene vi bosetter flytter til Østlandet etter noen år. Vi skulle gjerne beholdt disse i Harstad, avslutter ordførern og kommunedirektøren.   

Tallene for befolkningsutviklingen i andre større nordnorske kommuner og kommuner i regionen er som følger:

                               Endring                Befolkning 31.12.22 

Tromsø                 +448                      77992

Bodø                     +456                     53259

Rana                     -112                      25980

Narvik                  -  15                       21515

Alta                       +173                     21317

Kvæfjord                 77                        2866

Tjeldsund                  5                        4206

Ibestad                -   10                        1279

Gratangen                9                        1079

Lavangen                13                          983

Lødingen                   9                        1985

Vestvågøy           -  15                       11551

Vågan                      12                         9736

Hadsel                     77                         8184

Sortland                 93                       10561

Andøy                       5                         4577