Ingen av de soldatene som nå flyttes har testet positivt på Covid-19, og de fortsetter sin karantene i Åsegarden.

Det er meldt vind opp til storm styrke og svært kaldt i tiden fremover. Amerikanerne har på grunn av smittesituasjonen justert ned kohortstørrelsen og dermed blitt forlagt i mindre telt som ikke er like robust som de opprinnelige teltfasilitetene som var tiltenkt.

-Dette tiltaket gjør vi i dialog med kommunen og utelukkende med tanke på de amerikanske soldatenes sikkerhet. Det er stor fare for at teltene blir ødelagt i den sterke og kalde vinden. De opprinnelige fasilitetene ønsker vi ikke å bruke siden vi da måtte ha økt kohortstørrelsen. Det er svært krevende værforhold i vente, og sikkerheten ivaretas best gjennom dette tiltaket. Hæren skal fortsette sin oppgave med å utdanne og trene sammen med de amerikanske styrkene, nå med utgangspunkt i Åsegarden for deler av styrken, sier sjef Hæren, generalmajor Lars Sivert Lervik.

-Harstad er en forsvarsby, og for oss er det en selvfølge å strekke oss langt for å bistå Forsvaret. Vi har satt strenge smittevernskrav som vi forventer at Forsvaret og soldatene etterlever, slik at vi sammen kan håndtere situasjonen best mulig, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen i Harstad kommune.

-Vi har tett dialog med Forsvaret om hvordan smittevernet ivaretas, hvordan karantene skal gjennomføres og hvilket testregime soldatene skal følge. Vi er forberedt på positive prøvesvar når de re-testes, men vi har fått forsikringer om at soldatenes tilstedeværelse i Åsegarden ikke skal belaste det sivile helsevesenet eller gå ut over befolkningen ellers, sier kommuneoverlege i Harstad, Jonas Holte.

Soldatene blir kohortvis transportert til Åsegarden med buss, det vil si, 10 soldater per buss.
Det vil ikke være endringer i gjeldene smittevernregler eller karantenetid. Alle soldatene som kommer fra Elvegårdsmoen skal re-testes fra og med i morgen.
En mindre gruppe amerikanske soldater vil bli værende på Elvegårdsmoen i egnede fasiliteter.

- Vi i Harstad har alltid ønsket at Åsegarden igjen skal brukes som militærleir. Så lenge smitteverntiltakene er gode nok, så er de amerikanske soldatene hjertelig velkomne. Ikke ligg i Bjerkvik og frys, kom til Harstad og ha det godt og varmt, sier ordfører Kari-Anne Opsal.