Felles standard og ryddige forhold kan være med å optimere tjenesteområdets resultater, arbeidsklima, sikkerhet og ryddighet.

Figus som beskriver metoden 5 S

 • Sortere
  Gå gjennom det administrative utstyret. Skaff oversikt og fjern det som ikke trengs.
 • Systematiser
  Hvordan skal vi ha det? For eksempel plasser ting der hvor det brukes. Spesifiser ansvar og metoder.
 • Skinner
  Vedlikehold systemene. Vær tro mot det som er besluttet. Skap et positivt forhold til det.
 • Standardiser
  Standardiser for å holde fast på de første 3 S`er. Sørg for at det er noe som viser hva standarden er. For eksempel ved å ta bilder av hvordan det skal være.
 • Sikre
  Hold fokus! Vær tro mot standardiseringen og se etter kontinuerlig forbedringer og ta det opp på forbedringsmøter!

Arbeid med 5 S er meget synlig, og gir ofte hurtig og etterspurte gevinster. Formålet med 5 S er å minke ”plunder og heft” samt å bedre arbeidsmiljøet.