Ved inngangen til 2018 var det i Harstad 24820 innbygger. I løpet av 1. kvartal 2018 ble vi 30 færre harstadværinger. Årsaken er først og fremst høye dødstall, noe som har gitt et fødselsunderskudd på 12 personer. Det er i løpet av årets tre første måneder født 61 personer, noe som er på linje med tidligere år,, mens 73 døde er over gjennomsnittet sammenlignet med 1. kvartal de siste årene.

Når det gjelder flyttemønster har det vært negativ nettoinnflytting på18 personer. Inn- og utvandring ligger på gjennomsnittsnivå, mens innenlandsk innflytting er litt lavere enn normalt, og tilsvarende høyere for innenlandsk utflytting. Totalt er det altså 30 færre personer i Harstad siden nyttår.

Folkemengde 1. januar: 24 820
Fødselsoverskudd: -12
Innvandringsoverskudd: 48
Innenlandsk flytting: -66
Folkevekst: -30
Folkemengde 1. kvartal: 24 790
Kilde: SSB