:Lørdag kveld fikk Harstad kommune beskjed om to nye smittede. Det ene tilfellet er importsmitte, det vil si at personen har vært på reise. Smittesporingsteamet jobber nå med å spore smitteveien i det andre tilfellet, Ti nærkontakter er så langt satt i karantene 

Vi minner om at de nasjonale tiltakene fortsatt gjelder - også i Harstad. Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker i de kommende ukene.

For Harstad spesielt har vi et tillegg:Tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk, anbefales å teste seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst.
Denne anbefalingen gjelder i særlig grad de som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk; for eksempel studenter, pendlere, de som har vært på kurs over flere dager og lignende. Vi anbefaler at de som tester seg går i frivillig karantene inntil negativt prøvesvar foreligger.

PS! Hvis man tar en test på grunn av symptomer og ikke reise, (eventuelt at man har vært på reise og får symptomer) så skal man være i karantene inntil negativt testsvar foreligger og man er symptomfri, i henhold til skissen under.

covid-19-forenklet-flytskjema-ungdom-voksne.jpg